Nghiên cứu, hoàn thiện chính sách nhà ở trong quân đội

Sáng 5-12, tại Hà Nội, Đồng chí Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng về công tác chính sách nhà ở gia đình cán bộ quân đội.

Tại buổi làm việc, Thượng tướng Trần Đơn đã nghe Tổng cục Hậu cần (TCHC) báo cáo kết quả thực hiện Thông tư số 196/2010/TT-BQP, ngày 26-11-2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về “Quy định phân cấp trách nhiệm tổ chức thực hiện các dự án phát triển nhà ở gia đình cán bộ quân đội”. Theo đó, việc ban hành Thông tư 196 thể hiện sự chủ động, tích cực của Bộ Quốc phòng trong việc cụ thể hóa các chính sách nhà ở, đất ở của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng đối với cán bộ quân đội.

Đại biểu các cơ quan chức năng tham dự buổi làm việc.

Những năm qua, thực hiện Thông tư 196 công tác phát triển nhà ở cho cán bộ quân đội đã được đẩy mạnh lên một bước. Nội dung thông tư đã định hướng, tạo cơ chế thuận lợi trong việc tổ chức thực hiện các dự án phát triển nhà ở gia đình cán bộ quân đội, bước đầu giải quyết nhu cầu nhà ở cấp bách của cán bộ quân đội, góp phần thực hiện công tác chính sách hậu phương quân đội, động viên cán bộ, sĩ quan, QNCN, viên chức quốc phòng an tâm công tác.

Tuy nhiên, so với các quy định của pháp luật hiện hành, như Luật Nhà ở năm 2014 và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở… thì hiện nay, một số nội dung quy định trong Thông tư 196 cũng như một số quy định trong các thông tư, hướng dẫn khác của Bộ Quốc phòng như Thông tư 177/2011/TT-BQP, ngày 19-9-2011 của Bộ Quốc phòng quy định về đối tượng, điều kiện, nguyên tắc trình tự, thủ tục tham gia dự án phát triển nhà ở…đã bộc lộ những bất cập, không còn phù hợp với các quy định trong Luật Nhà ở năm 2014 và các văn bản dưới luật có liên quan. Để thực hiện công tác chính nhà ở cho gia đình cán bộ quân đội, cần có các chủ trương, chính sách cụ thể của Đảng, các văn văn bản thống nhất của Nhà nước, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành có liên quan để các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Trần Đơn nhấn mạnh, công tác chính sách nhà ở cho gia đình cán bộ trong quân đội là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhằm giải nhu cầu nhà ở cấp bách của gia đình cán bộ quân đội, góp phần thực hiện công tác chính sách hậu phương quân đội, động viên cán bộ, sĩ quan, QNCN, viên chức quốc phòng an tâm công tác, vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành, Thượng tướng Trần Đơn giao cho TCHC và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng nghiên cứu, đề xuất những giải pháp khoa học, cụ thể cho các dự án nhà ở gia đình cán bộ quân đội của các cơ quan, đơn vị đang triển khai, bảo đảm thiết thực, phù hợp với các quy định của pháp luật, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của các bộ, ngành, địa phương, tổng hợp báo cáo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề nghị Đảng, Nhà nước có các cơ chế, chính sách về nhà ở cho cán bộ quân đội bảo đảm phù hợp, thiết thực.

Tin, ảnh: TIẾN ĐẠT