Nghiên cứu dự đoán lực căng còn lại của dầm cầu Bầu km1096+713 QL1A - Quảng Ngãi bằng thực nghiệm

  1 liên quanGốc

  Xác định lực căng còn lại trong dầm cầu sau thời gian khai thác là hết sức quan trọng, nó là cơ sở quan trọng...

  ThS. NGUYỄN HOÀNG VĨNH;

  TS. CAO VĂN LÂM

  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

  Nhóm tác giả

   Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/nghien-cuu-du-doan-luc-cang-con-lai-cua-dam-cau-bau-km1096713-ql1a--quang-ngai-bang-thuc-nghiem-d82728.html