Nghiên cứu đầu tư PPP cho tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình

  Báo Đại Đoàn Kết
  72 liên quanGốcNinh Bình

  Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về việc triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục nghiên cứu đầu tư dự án này theo hình thức PPP thay vì đầu tư công.

  Tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng được nhận định có ý nghĩa hết sức quan trọng, kết nối nhiều tỉnh, thành phố. Không chỉ có tuyến đường ven biển, mà việc đầu tư tuyến đường bộ cao tốc sẽ tạo động lực phát triển khu vực phía Nam Thủ đô Hà Nội, vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ.

  Trong đó, đoạn tuyến cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Nam Định chủ trì nghiên cứu triển khai đoạn cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình theo phương thức PPP trong giai đoạn 2017 - 2021.

  Song, đến tháng 2/2022, UBND các tỉnh: Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình đã đề nghị đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng theo hình thức đầu tư công trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

  Thủ tướng Chính phủ thống nhất tiếp tục nghiên cứu đầu tư đoạn tuyến cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình theo phương thức đối tác công tư (PPP).

  Thủ tướng Chính phủ thống nhất tiếp tục nghiên cứu đầu tư đoạn tuyến cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình theo phương thức đối tác công tư (PPP).

  Tuy nhiên, quá trình lấy ý kiến của các cơ quan liên quan cho thấy, hiện nay, trong điều kiện ngân sách nhà nước còn hạn chế, các nguồn vốn nhà nước cơ bản đã phân bổ hết, nên việc chuyển đổi sang hình thức đầu tư công là không khả thi.

  Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ thống nhất tiếp tục nghiên cứu đầu tư đoạn tuyến cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình theo phương thức đối tác công tư (PPP), hình thức hợp đồng BOT. Đồng thời, đồng ý về nguyên tắc giao UBND tỉnh Thái Bình là cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với dự án BOT này.

  Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: “Các bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường rà soát thủ tục, hướng dẫn UBNB tỉnh Thái Bình chuẩn bị triển khai, trình phê duyệt đầu tư dự án BOT bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.

  Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình thành lập Tổ công tác chuẩn bị triển khai dự án. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Ninh Bình, Nam Định, Hải Phòng và đại diện các Bộ liên quan làm thành viên Tổ công tác”.

  Trong kết luận nêu rõ các tỉnh: Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình rà soát chặt chẽ, tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đoạn tuyến cao tốc đi qua địa bàn từng địa phương kịp thời, hiệu quả từ nguồn vốn ngân sách địa phương theo đúng quy định. Các bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có).

  Đối với đoạn tuyến cao tốc đi qua địa bàn TP Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND TP Hải Phòng tiếp tục triển khai đầu tư các hạng mục và đoạn tuyến cao tốc còn lại, bảo đảm kết nối tốt với đoạn tuyến cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình.

  Về hướng tuyến, Thủ tướng yêu cầu trên cơ sở quy hoạch, tư vấn tiếp tục nghiên cứu đề xuất hướng tuyến ngắn nhất, tránh tối đa việc đi qua khu đô thị, khu đông dân cư để giảm chi phí giải phóng mặt bằng, bảo đảm khả thi, hiệu quả tối ưu.

  Lê Khánh

  Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nghien-cuu-dau-tu-ppp-cho-tuyen-duong-bo-cao-toc-ninh-binh--nam-dinh--thai-binh-5690520.html