Nghiên cứu cung cấp hồ sơ, giấy chứng nhận đăng kiểm dưới dạng điện tử

Cục Đăng kiểm kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cho phép lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án 'Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và điều hành công tác đăng kiểm của Cục Đăng kiểm Việt Nam giai đoạn đến năm 2026'.

Theo Cục Đăng kiểm, việc đầu tư dự án "Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và điều hành công tác đăng kiểm của Cục Đăng kiểm Việt Nam giai đoạn đến năm 2026" là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất.

 Tích hợp dữ liệu đăng kiểm phương tiện và giấy chứng nhận đăng kiểm điện tử vào ứng dụng định danh điện tử (VNeID) sẽ tạo nhiều thuận lợi. Ảnh minh họa.

Tích hợp dữ liệu đăng kiểm phương tiện và giấy chứng nhận đăng kiểm điện tử vào ứng dụng định danh điện tử (VNeID) sẽ tạo nhiều thuận lợi. Ảnh minh họa.

Tăng cường năng lực trong hoạt động đăng kiểm để khắc phục các vấn đề cũng như thực hiện định hướng chuyển đổi số theo các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và chương trình chuyển đổi số Bộ GTVT đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Nghiên cứu cung cấp hồ sơ, giấy chứng nhận đăng kiểm phương tiện dưới dạng điện tử thay thế hồ sơ, giấy chứng nhận bản giấy.

Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an nghiên cứu tích hợp dữ liệu đăng kiểm phương tiện và giấy chứng nhận đăng kiểm điện tử vào ứng dụng định danh điện tử (VNeID) để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Mục tiêu đầu tư dự án nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số một cách sâu rộng trong lĩnh vực đăng kiểm, kiến tạo thể chế, hình thành cơ sở dữ liệu tập trung của toàn ngành.

Cùng với đó chuyển đổi số toàn diện các hoạt động đăng kiểm phương tiện, thiết bị giao thông để thúc đẩy cải cách hành chính.

Hỗ trợ cho các quyết định chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng kiểm.

Đối với việc quản lý nội bộ sẽ hoàn thiện các phần mềm nội bộ nhằm đảm bảo 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật Nhà nước).

Hình thành hệ thống thông tin báo cáo tập trung của Cục Đăng kiểm, kết nối các nguồn số liệu từ các hệ thống nghiệp vụ và số liệu của các cơ quan quản lý khác nhằm cung cấp số liệu, báo cáo đa chiều về hoạt động đăng kiểm phương tiện phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành.

Với công tác phục vụ người dân, doanh nghiệp, hướng đến 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến toàn trình...

Về hoạt động quản lý chuyên ngành, sẽ hình thành các cơ sở dữ liệu tập trung để quản lý thống nhất hoạt động đăng kiểm. Kết nối liên thông dữ liệu với cơ sở dữ liệu dùng chung Bộ GTVT để tạo lập báo cáo.

Chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác đăng ký phương tiện, quản lý hoạt động vận tải của các cục quản lý chuyên ngành; chia sẻ dữ liệu với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành để phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Đặc biệt 100% dữ liệu phương tiện sẽ được quản lý thống nhất, xuyên suốt từ khâu thẩm định thiết kế, thử nghiệm, sản xuất/lắp ráp/đóng mới hoặc nhập khẩu đến khâu kiểm tra trong khai thác, sử dụng nhằm đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện.

Đồng thời xây dựng, hoàn chỉnh các hệ thống công nghệ thông tin quản lý hoạt động đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ, tàu biển và công trình biển, phương tiện thủy nội địa, phương tiện đường sắt hỗ trợ công tác kiểm tra của các đăng kiểm viên.

Cung cấp dịch vụ của các đơn vị đăng kiểm, công tác thanh tra, giám sát của Cục Đăng kiểm Việt Nam và các Sở GTVT nhằm nâng cao chất lượng đăng kiểm, đảm bảo công khai, minh bạch, chống gian lận, tiêu cực.

P.V

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nghien-cuu-cung-cap-ho-so-giay-chung-nhan-dang-kiem-duoi-dang-dien-tu-post291688.html