Nghiêm túc kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4

(Chinhphu.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy các địa phương tiếp tục kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) với tinh thần nghiêm túc, cầu thị, thẳng thắn, trách nhiệm.

Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định. - Ảnh: Báo Nam Định

Sau hai ngày làm việc 18 và 19/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định đã kết thúc hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể Ban Thường vụ.

Trước khi tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân góp ý cho tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đợt sinh hoạt chính trị, kiểm điểm tự phê bình và phê bình lần này của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung đánh giá các mặt ưu điểm, mặt hạn chế, khuyết điểm và bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền trong nhiệm kỳ này, trong đó tập trung vào 3 vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Hà, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định nhấn mạnh: Hội nghị đã làm việc trên tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, tôn trọng, khách quan, nhìn thẳng vào sự thật; các đồng chí đã sôi nổi phát biểu ý kiến, có đồng chí phát biểu tới 2-3 ý kiến đánh giá đối với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Phạm Hồng Hà cũng đề nghị trên cơ sở kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần chuẩn bị, nhất là phần trách nhiệm của mình để kiểm điểm cá nhân. Dự kiến, việc kiểm điểm cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ được tiến hành trong hai ngày 25-26/9.

Từ ngày 11 đến 18/9, tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã kiểm điểm tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Trước khi tiến hành kiểm điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức triển khai đầy đủ, nghiêm túc việc lấy ý kiến góp ý của tập thể, cá nhân theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Kết quả đã có 48 tập thể (trong đó 9 cơ quan Trung ương; 39 cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh), 160 ý kiến cá nhân (cả bằng văn bản và phát biểu tại hội nghị) tham gia góp ý đối với tập thể Ban Thường vụ; 45 tập thể, 983 ý kiến tham gia cho cá nhân các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua 3 lần hoàn thiện đã tập trung đi sâu, làm rõ các khuyết điểm, yếu kém của tập thể và cá nhân liên quan đến các vấn đề cấp bách, bức xúc, nổi cộm của địa phương. Báo cáo kiểm điểm của từng cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng và đã cơ bản bám sát nội dung 3 vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và kết quả kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Kết thúc kiểm điểm tập thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới; xác định 6 nội dung công việc cần làm ngay sau kiểm điểm. Trước ngày 21/9/2012, từng cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục suy nghĩ, thật sự cầu thị, thành khẩn, tự nghiêm khắc với mình hơn; bổ sung hoàn thiện, bản tự kiểm điểm của cá nhân và báo cáo giải trình các vấn đề được tập thể, cá nhân tham gia một cách nghiêm túc để có kế hoạch sửa chữa và làm gương cho cấp dưới thực hiện.

Theo kế hoạch, đến cuối tháng 9/2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh rút kinh nghiệm và hướng dẫn việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI cho các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn tỉnh.

Qua 5 ngày làm việc, Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đã hoàn thành.

Sau khi kết thúc phần tự phê bình và phê bình của tâp thể, từng đồng chí trong Ban Thường vụ đều liên hệ đến các chức trách cá nhân để tiếp tục chỉnh sửa hoàn thiện hơn bản kiểm điểm cá nhân của mình; quá trình kiểm điểm cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ đều trên tinh thần thật sự khách quan, chân tình thẳng thắn đóng góp ý kiến cho đồng chí mình.

Trong thảo luận kiểm điểm tại hội nghị, hầu hết các đồng chí trong Ban Thường vụ đều có chuẩn bị ý kiến phát biểu, nội dung phát biểu bám sát 3 nhóm nội dung của Nghị quyết Trung ương 4. Từng đồng chí phát biểu có trọng tâm, có cân nhắc, có chuẩn bị để bổ sung làm sáng tỏ các ưu, khuyết điểm và nguyên nhân của những hạn chế khuyết điểm, thể hiện rõ trách nhiệm, chính kiến của mình đối với từng vấn đề trong nội dung kiểm điểm…

Bên cạnh việc ghi nhận những ưu điểm, thành tích đóng góp của cá nhân, Ban Thường vụ đã dành nhiều thời gian tập trung đi sâu vào những mặt còn hạn chế, khuyết điểm của từng đồng chí.

Sau kiểm điểm của mỗi cá nhân, chủ trì hội nghị đã thay mặt Ban Thường vụ nhận xét về nội dung kiểm điểm của từng đồng chí đã được kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo hướng đạt kết quả tốt hơn, thực chất hơn.

Sau hội nghị kiểm điểm này, Bí thư Tỉnh ủy Mai Thế Trung yêu cầu Bộ phận thường trực giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị đầy đủ tài liệu liên quan đến công tác kiểm điểm của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy để báo cáo Bộ Chính trị; đồng thời tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm việc tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân để các Đảng bộ trực thuộc, các đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, các sở, ban, ngành tỉnh tổ chức kiểm điểm ở đơn vị mình đạt kết quả tốt hơn.

Thanh Bình