Nghiêm trị kẻ tiếp tay lâm tặc

    Gốc

    Ngày 11-4-2008, trong buổi làm việc với chúng tôi, lãnh đạo Vườn Quốc gia Yoóc Đôn thừa nhận thời gian gần đây đã xảy ra tình trạng cán bộ kiểm lâm của vườn “bắt tay” với lâm tặc...

      Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.nhipcaubandoc.33057.qdnd