Nghiệm thu chuẩn bị bàn giao 2 tàu tên lửa M5, M6 cho Hải quân Việt Nam

2 tàu tên lửa M5, M6 mang số hiệu 382, 383 do Tổng công ty Ba Son đóng mới cho Hải quân Việt Nam, vừa được Bộ Quốc phòng nghiệm thu thành công và chuẩn bị bàn giao cho Quân chủng Hải quân.