Nghiêm cấm các hành vi gây rối, cản trở việc lắp đặt trạm BTS

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Thời gian qua, việc mở rộng vùng phủ sóng, xây dựng trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (BTS) của các doanh nghiệp viễn thông còn gặp nhiều khó khăn do các quy định về công tác quản lý nhà nước trong xây dựng, vận hành trạm BTS còn thiếu.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=24332