Nghịch lý

    Gốc

    Nhiều nghịch lý đã xuất hiện lặp đi lặp lại, nhưng việc xử lý từ vĩ mô đến vi mô còn rất lúng túng, rất chậm, gây ra những thiệt hại không nhỏ. Xin liệt kê ra đây một số nghịch lý đáng lưu ý.

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200841/20081007005241.aspx