Nghịch lý chuyện cấp “sổ đỏ” ở Hưng Yên

    Gốc

    NDĐT - Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở hay còn gọi là “sổ đỏ” nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai. Tuy vậy, việc cấp “sổ đỏ” tại Hưng Yên hiện còn quá chậm, mới đạt hơn 69% số hộ thuộc diện cấp. Có một nghịch lý xảy ra tại địa phương này là người cần “sổ đỏ” thì không có, còn người có “sổ đỏ” thì lại không cần.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=132160&sub=67&top=40