Nghĩa tình La Lay

Huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị là địa phương nhận đỡ đầu và kết nghĩa với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay cách đây 30 năm. Bằng tấm lòng, tình cảm của hậu phương luôn hướng tới các chiến sĩ ngày đêm canh giữ biên cương của Tổ quốc, trong suốt chặng đường 30 năm qua, huyện Cam Lộ đã có nhiều hoạt động, kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ đơn vị vượt qua khó khăn, vươn lên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Nguồn: Lê Hoàn, Anh Vũ - TVPL

Nguồn TV Pháp Luật: https://tvphapluat.vn/video/nghia-tinh-la-lay-74231/