Nghĩa thầy trò

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - “Hôm nay đã là trăm ngày bác An rồi sao cháu?”, bà hàng xóm hỏi anh Đệ. Anh vội đáp: “Không bác ạ, nhưng hôm nay ngày nghỉ, bọn cháu đến để ăn cơm với thầy cho vui”. “Ừ, có các cháu đến hàng ngày thế này, bác An ở nơi chín suối cũng thấy an lòng”.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=30&NewsId=96885