Nghĩa Đàn chưa đưa sông Sào vào vùng quy hoạch lấy nước

Ngày 6/10, đoàn công tác của UBND Tỉnh và đại diện một số Sở, ban ngành cấp tỉnh đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH, nhà máy nước Nghĩa Đàn để xử lý vướng mắc liên quan đến việc sử dụng nguồn nước hồ sông Sào, phục vụ cho hoạt động của nhà máy nước Nghĩa Đàn.

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng Khu trang trại nuôi bò sữa tập trung của Công ty Cổ phần thực phẩm sữa TH đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định 655/QĐ-UBND. ĐC, ngày 10/3/2011; trong đó cho phép đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt QCVN 24.2009, cột B.

Ngày 03/01/2013, Sở Tài Nguyên môi trường tỉnh đã cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước số 01 cho cụm số 1 của Công ty Cổ phần thực phẩm sữa TH với lưu lượng 726,88m3, thời hạn 5 năm; trong đó nước thải sau khi đã đạt QCVN 40:2011, cột B; được thải ra nguồn tiếp nhận hồ sông Sào.

Nghĩa Đàn chưa đưa sông Sào vào vùng quy hoạch lấy nước - Ảnh 1

Hồ chứa nước sông Sào (Ảnh tư liệu)

Theo kiến nghị của Công ty Cổ phần thực thực phẩm sữa TH, việc nâng cấp hệ thống xử lý nước thải của cụm trang trại số 1 đảm bảo thải sau khi xử lý đạt QCVN62:2016, cột A sẽ gặp nhiều khó khăn. Bởi, dây chuyền không đồng bộ so với công nghệ của hệ thống xử lý nước thải hiện tại và ảnh hưởng đến quá trình vận hành, hoạt động của dự án.

Về nhà máy nước Nghĩa Đàn, ngày 21/4/2016, UBND tỉnh đã phê duyệt đề xuất dựa vào đầu tư xây dựng nhà máy nước theo hình thức hợp đồng xây dựng, kinh doanh, chuyển giao theo quyết định 1721/QĐ-UBND.CNTM và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng hệ thống cấp nước sạch huyện Nghĩa Đàn, công suất 30.000m 3 /ngày đêm.

Nghĩa Đàn chưa đưa sông Sào vào vùng quy hoạch lấy nước - Ảnh 2

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các Sở NN&PTNT, Sở Tài nguyên và môi trường và các ban ngành của huyện Nghĩa Đàn đã đề xuất phương án cho 2 doanh nghiệp trong việc điều chỉnh quy hoạch cho đúng quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; cũng như để đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn và chính sách thu hút đầu tư của tỉnh.

Kết luận phiên làm việc, đồng chí Trung Thành Công – Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho 2 chủ đầu tư rà soát, cân nhắc điều chỉnh quy hoạch hợp lý. Đồng thời, thống nhất phương án chưa đưa sông Sào vào vùng quy hoạch lấy nước.

Minh Thái

Đài Nghĩa Đàn