Nghỉ việc có bắt buộc phải tham gia BHXH tự nguyện?

  129 liên quanGốc

  Mức đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn, cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

  Trước đây, tôi làm việc cho một công ty tại TP.HCM và đã tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc được hơn 26 năm. Nay do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên công ty động viên tôi tự xin thôi việc và tôi chấp nhận.

  Cho tôi hỏi, sau khi tôi hết thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp mà tôi không tiếp tục đi làm để tham gia BHXH bắt buộc thì tôi có phải tham gia BHXH tự nguyện để về già tôi được nhận lương hưu không?

  Nếu tham gia BHXH tự nguyện thì mức đóng là bao nhiêu?

  Bạn đọc Tú Minh (Quận 8, TP.HCM)

  BHXH TP.HCM trả lời: Theo quy định hiện hành thì việc tham gia BHXH tự nguyện trên cơ sở mong muốn và khả năng tài chính của người tham gia. Người tham gia BHXH tự nguyện có thể tự lựa chọn về mức đóng phù hợp với khả năng của mình.

  Về mức đóng BHXH tự nguyện thì mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.

  Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn, cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

  Cụ thể, mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất hiện nay là 700.000 đồng x 22% = 154.000 đồng/tháng.

  Mức đóng BHXH tự nguyện cao nhất bằng 20 x 1.490.000 x 22% = 6.556.000 đồng/tháng.

  Trường hợp của bạn đã tham gia BHXH bắt buộc được hơn 26 năm, là đã đủ thời gian để nhận lương hưu. Như vậy, sau khi hưởng hết trợ cấp thất nghiệp mà bạn chưa đủ khả năng về tài chính thì không nhất thiết phải tham gia BHXH tự nguyện.

   Nguồn PLO: https://plo.vn/ban-doc/nghi-viec-co-bat-buoc-phai-tham-gia-bhxh-tu-nguyen-994329.html