Nghi vấn xung quanh một cái chết

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Đã một tuần sau cái chết đầy uẩn khúc của mẹ liệt sĩ Lê Thị Cỏi (88 tuổi, ở bản Khe Ngang, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), danh tính của tên giết người vẫn đang là ẩn số.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/toa_soan_va_ban_doc/20081230.85897/copy_of_20081230.58655/20090220.72804.html