Nghĩ từ “Cột mốc 900”

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet- Thế là chiếc đồng hồ đếm ngược đã đi qua 100 ngày, đúng 10% đoạn đường đến ngày Đại lễ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=18&NewsId=55274