Nghi thức lãnh đạo Nhà nước đọc lời tuyên thệ được quy định ra sao?

Trong các ngày 31.3 và 1.4, trong phần nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch nước Trần Đại Quang đều tiến hành nghi thức đọc lời tuyên thệ trang trọng.

Nghi thức lãnh đạo Nhà nước đọc lời tuyên thệ được quy định ra sao? - Ảnh 1

Tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đọc lời tuyên thệ trong buổi lễ nhậm chức - Ảnh: Ngọc Thắng

Nhiều bạn đọc quan tâm nội dung và nghi thức được quy định ra sao.

Cụ thể, Chủ tịch Quốc hội đã đọc lời tuyên thệ: "Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa VN. Tôi nguyện nỗ lực rèn luyện phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó".

Nội dung tuyên thệ của Chủ tịch nước trước Quốc hội: "Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử cử tri cả nước, tôi Trần Đại Quang - Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa VN xin thề: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa VN, nỗ lực làm hết sức mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó".

Tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang đọc lời tuyên thệ "trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và Hiến pháp"

Tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đọc lời tuyên thệ trong buổi lễ nhậm chức

Đây được coi là lần đầu tiên trong lịch sử VN, lãnh đạo trong Bộ máy nhà nước đọc tuyên thệ trong lễ nhậm chức. Đây là nghi lễ bắt buộc thực hiện được quy định trong Điều 70 Hiến pháp 2013 và luật Tổ chức Quốc hội 2014 với nội dung: “Sau khi được bầu, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp”; đồng thời trong khi đọc lời tuyên thệ, người tuyên thệ phải “đặt tay trái lên Hiến pháp, tay phải bẻ vuông, hướng lòng bàn tay ra phía trước”.

Phan Thương