Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII thu hút sự quan tâm của dư luận

Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nghị quyết ra đời được cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân đón nhận, kỳ vọng.

Đồng chí Nguyễn Hồ Cảnh - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh: Nhận diện rõ, đẩy lùi suy thoái trong Đảng

Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII thu hút sự quan tâm của dư luận - Ảnh 1

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII không chỉ có nhiều điểm mới mà lần đầu tiên BCH Trung ương Đảng khóa XII đã hệ thống hóa các biểu hiện của suy thoái cụ thể là 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng như đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. “Khác với trước đây, chúng ta không chỉ rõ những biểu hiện đó nên rất lúng túng cho những người thực hiện. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII không còn chung chung, khó đoán định mà đã chỉ rõ những biểu hiện cụ thể. Điều này thể hiện ý chí, quyết tâm chính trị rất cao của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Vấn đề quan trọng bây giờ là tinh thần ấy cần được chuyển tải tới mỗi tổ chức cơ sở đảng, mỗi cán bộ, đảng viên để tổ chức thực hiện Nghị quyết có hiệu quả”.

Đồng chí Hồ Nam - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghi Lộc: Nghị quyết thu hút sự quan tâm lớn của dư luận cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân

Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII thu hút sự quan tâm của dư luận - Ảnh 2

Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII là bước tiến mới, một sự kế thừa nhằm cụ thể hóa thực hiện 10 nhiệm vụ giải pháp lớn về xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra. Nghị quyết thu hút sự quan tâm lớn của dư luận cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân của huyện Nghi Lộc. “Để Nghị quyết vào cuộc sống, Nghi Lộc sẽ tập trung chọn những vấn đề bức xúc nhất ở cơ sở để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Các tổ chức Đảng trên tinh thần đó xem xét, đánh giá cán bộ, đảng viên; đồng thời giám sát, kiểm tra việc thực hiện của cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh”,

Đồng chí Từ Ngọc Anh, Bí thư Chi bộ khối 1, P.Quang Trung, TP Vinh: Cần tiếp tục thực hiện mạnh mẽ, hiệu quả việc kiểm soát quyền lực

Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII thu hút sự quan tâm của dư luận - Ảnh 3

Vừa qua, Ban Bí thư thống nhất quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban cán sự Đảng Bộ Công thương trong thời gian 2011 - 2016; thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Công thương trong thời gian 2011 - 2016 đối với nguyên bộ trưởng bộ này thể hiện tinh thần, quyết tâm rất mạnh mẽ của Đảng.

“Tôi hy vọng, cấp ủy đảng các cấp sẽ tiếp tục thực hiện mạnh mẽ, hiệu quả việc kiểm soát quyền lực như Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đề ra với tinh thần kiên quyết, kiên trì, kịp thời để phòng, chống tham nhũng, lãng phí hiệu quả, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước ".

Đồng chí Chu Quang Huy - Phó Bí thư Huyện đoàn Kỳ Sơn: Mỗi đảng viên trẻ phải tự uốn nắn, trau dồi đạo đức, lối sống

Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII thu hút sự quan tâm của dư luận - Ảnh 4

Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII ra đời, nhận được sự quan tâm, kỳ vọng của các đảng viên trẻ, thế hệ trẻ tỉnh nhà. Thông qua nội dung Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, mỗi đảng viên, đoàn viên, thanh niên, đảng viên trẻ cần phát huy vai trò của tuổi trẻ trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

“Mỗi đảng viên trẻ phải tự uốn nắn, trau dồi đạo đức, lối sống. Hơn hết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trẻ và phải ngăn chặn suy thoái đạo đức lối sống trong đoàn viên, thanh niên; đồng thời tham mưu, góp ý đắc lực, giám sát hiệu quả với các tổ chức đảng trong quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận, thực hiện chính sách đào tạo cán bộ trẻ”- đồng chí Chu Quang Huy- Phó Bí thư Huyện đoàn Kỳ Sơn chia sẻ.

NPV