Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI

BCH Tổng LĐLĐVN (khóa XI) đã họp Hội nghị lần thứ ba từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 12 năm 2013, tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị phấn khởi được đón đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQVN - dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

1. BCH đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động CĐ năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ
năm 2014;

- Báo cáo hoạt động của UBKT CĐ năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ năm 2014;

- Nghị quyết của BCH TLĐ về “Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của công nhân, lao động khu công nghiệp, khu chế xuất”;

2. BCH đã thảo luận và cho ý kiến đóng góp vào Dự thảo Hướng dẫn thi hành Điều lệ CĐVN và giao Đoàn Chủ tịch tiếp thu, hoàn chỉnh văn bản trước khi ban hành.

3. BCH giao thường trực Đoàn Chủ tịch TLĐ tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQVN - và ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị để hoàn chỉnh các văn bản trước khi ban hành.

4. BCH đồng ý để đồng chí Lưu Tài Đoàn - Ủy viên BCH TLĐ, nguyên Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - thôi tham gia BCH Tổng LĐLĐVN (khóa XI) theo quy định của Điều lệ CĐVN.

5. BCH bầu bổ sung các đồng chí có tên sau đây vào BCH Tổng LĐLĐVN (khóa XI):

- Đồng chí Châu Văn Thắng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Đồng chí Nguyễn Thị Thu - Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM.

6. BCH bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Thị Thu - Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh - vào Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (khóa XI).

BCH Tổng LĐLĐVN kêu gọi toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ cả nước phát huy truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân VN, ra sức thi đua LĐSX, công tác, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đất nước năm 2014, lập thành tích xuất sắc mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới và chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập CĐVN và các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2014.

TM Ban chấp hành

Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng