Nghị quyết 39 - Quyết tâm chính trị phát triển thành phố Vinh, Nghệ An thành trung tâm Bắc Trung Bộ

Sáng 16/9, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị là văn kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với quê hương Bác Hồ kính yêu, tạo điều kiện để địa phương phát triển tương xứng với vị trí, vai trò trong khu vực Bắc Trung Bộ, phù hợp với mong muốn kỳ vọng của Trung ương và nhân dân cả nước.

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh đến ý nghĩa của việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về phát triển tỉnh Nghệ An, khẳng định Nghị quyết thể hiện sự quan tâm đặc biệt, tư tưởng nhất quán, xuyên suốt và quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước ta nhằm phát triển tỉnh Nghệ An “xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; là sự tiếp tục hiện thực hóa lời căn dặn của Bác đối với quê hương trong bối cảnh mới.

Để thực hiện có kết quả tốt nhất Nghị quyết, biến Nghị quyết thành hiện thực sinh động, đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí, tầm quan trọng của tỉnh Nghệ An, xác định rõ xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An trước hết là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An, đồng thời là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, nhất là các địa phương trong vùng; khẩn trương rà soát, bổ sung, xây dựng và hoàn thiện các cơ chế chính sách, nhất là các cơ chế, chính sách đặc thù cho phát triển tỉnh Nghệ An trình Quốc hội ban hành.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Bích Liên -

Như Huỳnh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nghi-quyet-39-quyet-tam-chinh-tri-phat-trien-thanh-pho-vinh-nghe-an-thanh-trung-tam-bac-trung-bo-189894.htm