Nghi mâu thuẫn tình cảm, em chồng sát hại chị dâu

Lê Thanh Cường khai do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm gia đình nên hẹn chị dâu đến khu vực vắng rồi ra tay sát hại.

Em chồng giết chi dâu nghi do mâu thuẫn tình cảm.

Hồng Hải

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/tieu-dung-ban-doc/nghi-mau-thuan-tinh-cam-em-chong-sat-hai-chi-dau-207716.html