Nghi lễ trừ tà ma bằng cách đánh đập các cô gái trẻ ở Ấn Độ

Các cô gái trẻ xếp hàng dài quỳ lạy dưới đất và lần lượt bị đánh bằng chiếc roi dài đến chảy máu trong một lễ hội Hindu hàng năm được tổ chức ở miền Nam Ấn Độ.

Video: Ruptly