Nghi lễ Nhật hoàng Naruhito phải trải qua trước lễ đăng cơ

Nhật hoàng Naruhito chính thức lên ngôi trước khoảng 2.000 quan khách, bao gồm đại diện của 190 quốc gia và tổ chức quốc tế.

Minh Nguyệt Video: NHK WORLD-JAPAN