Nghi lễ hỏa táng Hoàng gia Thái Lan

(CL)- Rước các nghi lễ hỏa táng của công chúa Bejaratana Rajasuda của Hoàng gia Thái Lan bắt đầu vào sáng thứ Hai (ngày 09 tháng 4). Linh cữu công chúa đang được hộ tống từ Maha Dusit Prasart Throne Hall tới giàn hỏa táng tại Sanam Luang. Bangkok Post phản ánh.