Nghỉ làm để ôn bài cùng con

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Mấy hôm nay, chị Huỳnh Thị Kim Ngân, quận 3, tranh thủ làm nốt phần việc của tháng sau để làm đơn xin nghỉ phép một tuần “ôn bài” cùng con.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=145302