Từ 15/10, trung tâm đăng kiểm phải đạt chuẩn kỹ thuật quốc gia

Từ 15/10, trung tâm đăng kiểm phải đạt chuẩn kỹ thuật quốc gia

Bộ GTVT vừa ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đơn vị đăng kiểm xe cơ giới, có hiệu lực từ 15/10/2019.