Nghị định 64/2024/NĐ-CP: 'Cú hích' mạnh hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu

Theo Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam Nguyễn Thị Cúc, trong bối cảnh doanh nghiệp đang tăng cường sản xuất kinh doanh để đẩy mạnh xuất khẩu, việc được gia hạn thời hạn nộp thuế trong năm 2024 được xem là 'cú hích' mạnh để hỗ trợ doanh nghiệp.

 Bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA).

Bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA).

Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) cho biết, tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn theo Nghị định số 64/2024/NĐ-CP ngày 17/6/2024 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024 là gần 84.000 tỷ đồng.

“Nhờ có chính sách gia hạn, doanh nghiệp có thể dùng số tiền thuế được gia hạn này để tái đầu tư sản xuất, kinh doanh mà không phải đi vay ngân hàng. Điều này giúp doanh nghiệp giảm chi phí trả lãi vay, đồng nghĩa với giảm chi phí sản xuất, kinh doanh” – bà Cúc nhấn mạnh.

Đặc biệt, trong bối cảnh doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, mở rộng thị trường, các gói giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, giảm thuế GTGT cùng các gói giải pháp đồng bộ của Quốc hội, Chính phủ thời gian qua là những "cú hích" rất mạnh để hỗ trợ doanh nghiệp trong 6 tháng cuối năm 2024.

Hiện Việt Nam đang được đánh giá là quốc gia có mức độ tăng trưởng tốt, trong lúc đó nhìn tổng thể toàn cầu tốc độ tăng trưởng chỉ khoảng độ 2,4%.

"Các tổ chức thế giới cho rằng, kết quả này có được do những biện pháp phục hồi kịp thời của Quốc hội, Chính phủ, trong đó, gói giải pháp về gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất là biện pháp quan trọng" - bà Cúc nói.

Bà Cúc cho rằng, dự báo của các tổ chức thế giới về tốc độ tăng trưởng của Việt Nam năm 2024 là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực này. Trong báo cáo mới nhất vừa công bố, Ngân hàng UOB đánh giá Việt Nam khởi đầu năm 2024 với kết quả tăng trưởng mạnh mẽ, thể hiện qua mức tăng trưởng 5,66% trong quý 1.

Theo UOB, điều này đã kéo dài tốc độ tăng trưởng 6,72% trong quý 4/2023 và 5,33% trong quý 3/2023, vượt qua mức tăng 3,41% trong cùng quý năm 2023 và là mức tăng trưởng quý 1 mạnh nhất kể từ năm 2020.

Còn Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2024 là 5,5% và trong năm 2025 là 6%. Qua đó, Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm đầu thế giới về tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Thời gian gia hạn là 05 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 5 năm 2024, tháng 6 năm 2024 và quý II năm 2024, thời gian gia hạn là 04 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 7 năm 2024, thời gian gia hạn là 03 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 8 năm 2024, thời gian gia hạn là 02 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 9 năm 2024 và quý III năm 2024.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp: Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý II kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn nêu trên. Thời gian gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh: Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phải nộp phát sinh năm 2024 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực nêu tại (1) (2) (3). Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 30 tháng 12 năm 2024.

Đối với tiền thuê đất: Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2024 (số phải nộp kỳ thứ hai năm 2024) của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được gia hạn đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 02 tháng kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2024.

Nguyễn Diệp

Nguồn TCDN: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/nghi-dinh-64-2024-nd-cp-cu-hich-manh-ho-tro-doanh-nghiep-phat-trien-san-xuat-kinh-doanh-day-manh-xuat-khau-d49632.html