Nghe tiếng mõ chùa ở Trường Sa

Như thấy đồng thấy ruộng

Những sá cày phỏng phao
Thoảng như mùi rơm mới
Bên tiếng biển thầm thào.
Thấy bờ tre kẽo kẹt
Tiếng ve ran nắng hè
Tôi lắng mình nghe sóng
Lời ru xưa vọng về
Như thấy bờ thấy bến
Nhớ chuyến đò sang ngang
Hình như vừa tan chợ
Mẹ nặng gánh đường vàng
Thấy đôi chim reo hót
Cành thị trĩu quả thơm
Tôi mơ màng những tưởng
Chị gọi về ăn cơm
Tiếng mõ đều đều gõ
Thấy như vừa đâu đây
Những người muôn năm cũ
Hiền như nụ cười đầy
Như thấy gần gần lắm
Những ấm nồng bàn tay
Chiều như đang gợi nhắc
Thỉnh lên trời. Giăng mây
Lẫn cùng tiếng sóng biển
Hòa với gió ngàn khơi
Chàng hai mươi, rất trẻ
Cất tiếng, gọi: "Làng ơi"
Nguyễn Trọng Văn