Nghệ thuật thừa nhận sai lầm trong công việc

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Hãy nói ngay cho sếp biết về sai lầm của bạn. Nếu không, bạn có thể bị sa thải khi sai lầm đó ảnh hưởng tới công ty và bị người khác phát hiện. Nếu đó là lỗi không nghiêm trọng, bạn cũng có thể bị phạt vì đã không trung thực.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=57833