Nghệ thuật hoạt động tình báo

    Gốc

    Hoạt động tình báo từ trước tới nay vẫn luôn được coi là những cuộc đối đầu đỉnh cao về trí tuệ và mưu mẹo. Trong mặt trận vô hình này, sự khôn ngoan và nhanh trí nhiều khi lại có được vai trò đặc biệt quan trọng, giúp thu được những kết quả ngoài sức tưởng tượng.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/hosomat/2007/10/64516.cand