“Nghệ thuật hay Thị hiếu” ?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Sao Mai điểm hẹn đã vào chặng thứ 2, đêm thi của 6 gương mặt đã diễn ra với nhiều thay đổi. Có được giải Sao Mai hay không thì cả 6 thí sinh này đều muốn có được khán giả yêu mến mình. Vậy đâu là con đường đến với khán giả gần nhất?

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=24&NewsId=82911