Nghệ thuật 'dập lửa' khi tranh cãi

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Thay vì đay nghiến: “Cái TV chết tiệt có cái gì hay ho mà về đến nhà là ông ôm lấy nó, bỏ mặc mẹ con tôi?”, bạn có thể nói: “Anh ơi, cu Tý nãy giờ cứ ngóng bố về để giảng bài cho nó đấy”.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/loi-song/tinh-yeu-hon-nhan/203881.asp