Nghệ thuật dân gian Việt Nam trên đất Nhật: Tạo một ấn tượng mạnh mẽ

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Nhận lời mời của Tổng cục Nghệ thuật Nhật Bản (thuộc Bộ Văn hóa Nhật Bản) và Hiệp hội Biểu diễn nghệ thuật dân gian Nhật Bản, đoàn nghệ thuật dân gian Việt Nam gồm 15 người do GS Hoàng Chương dẫn đầu đã tham dự Liên hoan quốc tế nghệ thuật dân gian vừa diễn ra tại Tô-ki-ô.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/43/200512