Nghề thợ mộc "di động"

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Những người thợ mộc này rời quê hương mình là làng Bùi (Trình Xá, Bình Lục, Hà Nam) lên Hà Nội kiếm sống.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=86454