Nghệ sĩ sáo danh tiếng An-đrê-a Gri-mi-nen-li biểu diễn tại Việt Nam

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    QĐND - Trong “Chương trình hòa nhạc Henessy” diễn ra vào 20 giờ ngày 30-5 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, nam nghệ sĩ nổi tiếng thế giới đến từ I-ta-li-a – An-đrê-a Gri-mi-nen-li cùng nữ nghệ sĩ dương cầm I-ren Vê-nê-xi-a-nô sẽ trình diễn các tác phẩm của nhiều nhà soạn nhạc nổi tiếng Su-be, Sô-panh, Pi-e-trô Mô-lác-chi…

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.vanhoa.tinvanhoa.35209.qdnd