Nghề phục hồi dữ liệu máy tính: Chưa được nhìn nhận đúng

(LĐ) - Mặc dù có nhu cầu lớn nhưng nhân lực trong nghề phục hồi dữ liệu vẫn chưa có nhiều chuyên gia, mà chủ yếu lấy sinh viên từ những trường Đại học đào tạo liên quan đến công nghệ thông tin. Đặc điểm của những nhân lực này là đáp ứng được những trường hợp không quá phức tạp với giá cả chấp nhận được.