Nghe người Pháp nói về “Kỹ thuật của người An Nam"

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO) - Nhân dịp tái bản tác phẩm “Kỹ thuật của người An Nam” của Henri Oger (1909), L’Espace – Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội tổ chức Hội thảo Tác phẩm “Kỹ thuật của người An Nam“ của Henri Oger, công trình đầu tiên về nhân học kỹ thuật ở miền Bắc Việt Nam” vào 15h ngày 20/5. Hội thảo sẽ do các phó giáo sư Olivier Tessier và Philippe Le Failler, Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp thuyết trình.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/53/207486