Nghề làm tôm khô Cà Mau là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia

Tối 11/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ công bố Quyết định số 3441/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa Nghề làm tôm khô vào Danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là sự kiện quan trọng, là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Cà Mau.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/nghe-lam-tom-kho-ca-mau-la-di-san-van-hoa-phi-vat-the-quoc-gia-104330.htm