Nghề "bán máu nuôi thân"

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ở các mỏ đá chúng tôi đã đến, đâu đâu cũng có người trở nên tàn phế suốt đời do thảm họa của nghề "bán máu nuôi thân" gây ra. Hiểm họa luôn rình rập người lao động.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=8&NewsId=36534