Nghệ An: Từ sáp nhập đơn vị hành chính giảm được 47 đầu mối tổ chức cơ sở đảng

  221 liên quanGốc

  Đến nay, Nghệ An có 1.454 tổ chức cơ sở Đảng, giảm 110 đầu mối tổ chức cơ sở đảng so với 6 tháng đầu năm năm 2019 và giảm 47 đầu mối tổ chức cơ sở đảng so với cuối năm 2019.

  Thống kê từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An, đến nay, trên địa bàn tỉnh có 1.454 tổ chức cơ sở Đảng; so với 6 tháng đầu năm 2019 (1.564 tổ chức), đã giảm 110 tổ chức cơ sở Đảng và so với thời điểm cuối năm 2019 (1.501 tổ chức), giảm 47 tổ chức cơ sở Đảng. Việc giảm các tổ chức cơ sở Đảng là do thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.

  Toàn cảnh thị trấn Quỳ Hợp với hồ Thung Mây ở trung tâm. Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn

  6 tháng đầu năm 2020, các tổ chức Đảng ở Nghệ An kết nạp mới 1.198 đảng viên (bằng 59,1% so với cùng kỳ 2019), trong đó, tuổi đời từ 18-30 chiếm 59,15% (694 đảng viên). Đến nay, Nghệ An có tổng số 193.132 đảng viên.

  Quá trình duyệt đại hội các đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 -2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị các đảng bộ quan tâm thêm chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới. Cùng đó, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới, đồng thời tránh xu hướng hạ thấp chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới để dễ dàng hoàn thành.

  Kết nạp đảng viên mới ở Chi bộ bản Kẻo Nam, xã Bắc Lý (Kỳ Sơn). Ảnh: B.P

  Quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy Nghệ An là thực hiện nghiêm Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về "Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”.

  Nguyên Nguyên - Hiền Thương

   Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nghe-an-tu-sap-nhap-don-vi-hanh-chinh-giam-duoc-47-dau-moi-to-chuc-co-so-dang-271661.html