Nghệ An: Trên 1.700 tỷ đồng cho vay theo các chương trình chính sách xã hội

Chiều 26/10, các thành viên Ban đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thứ 49. Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiêm Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị chủ trì cuộc họp.

» [Infographics] 7 giải pháp xóa đói, giảm nghèo

Nghệ An: Trên 1.700 tỷ đồng cho vay theo các chương trình chính sách xã hội - Ảnh 1

Đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiêm trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh chủ trì cuộc họp.

Những tháng qua, Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách các cấp tiếp tục được kiện toàn, tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra, tăng cường quản lý, giải ngân các nguồn vốn chương trình tín dụng, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, đào tạo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Riêng trong quĩ III/2016, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh cho vay 479 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng qua của năm 2016 đạt 1.702 tỷ đồng, tăng 294 tỷ so với cùng kỳ năm trước, bằng 121%, trong đó, nhiều chương trình tín dụng lớn như: Cho vay hộ nghèo 513 tỷ đồng, hộ cận nghèo 493 tỷ động, hộ mới thoát nghèo 247 tỷ đồng, học sinh sinh viên vay 427 tỷ đồng, vay theo chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn 182 tỷ đồng, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 122 tỷ đồng.

Nghệ An: Trên 1.700 tỷ đồng cho vay theo các chương trình chính sách xã hội - Ảnh 2

Cán bộ ngân hàng chính sách về các xã giải quyết thủ tục cho các hộ dân vay vốn. Ảnh tư liệu

Doanh số thu nợ cũng đạt kết quả cao, riêng quĩ III thu nợ được 416 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 1.485 tỷ đồng, tăng 183 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, bằng 114%. Việc huy động tiền gửi trên địa bàn tỉnh từ các tổ chức cá nhân và qua các tổ tiết kiệm vay vốn đầu năm đến nay đạt 134 tỷ đồng, vượt kế hoạch cả cả năm đặt ra.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh cũng phân tích làm rõ một số món vay nợ quá hạn, khó đòi, nợ rủi ro. Điều này gây khó khăn cho công tác tín dụng ủy thác qua các tổ chức xã hội như: Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân, Cựu chiến binh, Tỉnh đoàn.

Nghệ An: Trên 1.700 tỷ đồng cho vay theo các chương trình chính sách xã hội - Ảnh 3

Các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Xuân Đại yêu cầu các thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp đẩy nhanh giải ngân các chương trình tín dụng, thúc đẩy phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo một cách hiệu quả, từ đó, nâng cao chất lượng tín dụng. Cùng đó đôn đốc việc thu hồi nợ đến hạn trong quĩ IV và giải quyết tốt các chính sách ưu đãi trong vay vốn chính sách theo chủ trương của Chính phủ.

Nguyên Nguyên