Nghệ An tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết

Tại Thị xã Hoàng Mai, Bí thư tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh đã về dự và chung vui “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” tại thôn Đồng Minh, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai.

Nghệ An tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết - Ảnh 1

Thực hiện 5 nội dung cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “khu dân cư nói không với sản xuất thực phẩm bẩn”, thôn Đồng Minh, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai đã thu được nhiều kết quả toàn diện. Đời sống nhân dân ổn định và từng bước phát triển. Thu nhập bình quân đầu người năm 2016 ước đạt 25,5 triệu đồng.

Cả thôn có 215/315 hộ thuộc diện khá, giàu chiếm 68%. Hộ nghèo chỉ còn 18 hộ, chiếm 5,7%. Năm 2016, số gia đình văn hóa đạt 246/315 hộ. Thôn không có người mắc tệ nạn xã hội. Không chỉ phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, nhân dân thôn Đồng Minh còn rất tích cực trong các phong trào tương thân, tương ái.

Tại huyện Con Cuông, trong tháng 10 và 11, MTTQ huyện Con Cuông đã hỗ trợ 3 hộ nghèo xây dựng 3 nhà đại đoàn kết. Ngoài ra, MTTQ huyện Con Cuông còn trích 8 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo hỗ trợ 4 hộ nghèo bị bệnh hiểm nghèo, ốm đau nằm viện dài ngày tại các xã Châu Khê, Yên Khê, Lạng Khê mỗi hộ được hỗ trợ 2 triệu đồng. Trích 24 triệu đồng từ Quỹ cứu trợ huyện cứu trợ cho 6 hộ gia đình bị thiệt hại nặng thiên tai, hỏa hoạn trong thời gian qua.

Bắc Vũ