Nghệ An: Thầy giáo đánh học sinh lớp 4 nhập viện

Việc giáo viên dùng hình thức đánh đập, thậm chí mạt sát học sinh trong lúc giảng dạy liên tiếp xảy ra và gây bức xức trong dư luận. Mặc dù nhiều giáo viên cho rằng, do bị áp lực về chương trình giảng dạy quá nặng, và bị ảnh hưởng bởi các chỉ tiêu thi đua, nên đã có những hành xử không đúng chuẩn mực của nghề cao quý. Câu chuyện xảy ra tại Trường tiểu học Kim Lân, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An là một ví dụ.

Theo VTC14