Nghệ An: Sức hút từ một cuộc vận động lớn

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND-  Thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tại xã Hợp Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) đã đạt hiệu quả lớn, được cán bộ nhân dân đồng tình hưởng ứng.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=113166&sub=50&top=37