Nghệ An: Sáp nhập Cửa Lò vào TP Vinh trước năm 2025

Trong giai đoạn 2023 - 2025, Nghệ An sẽ sáp nhập thị xã Cửa Lò vào TP Vinh và sắp xếp 89 đơn vị hành chính cấp xã.

Đó là một trong những nội dung được Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề cập tại hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tổ chức ngày 16/9.

Tại hội nghị, khi đề cập thực trạng đến nay Nghệ An vẫn là tỉnh nghèo "thu chưa đủ chi", Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã nêu dự thảo hành động của Chính phủ xác định 18 chỉ tiêu về kinh tế và môi trường cho tỉnh Nghệ An.

Nhiều quyết sách quan trọng để Nghệ An phát triển nhanh, bền vững.

Nhiều quyết sách quan trọng để Nghệ An phát triển nhanh, bền vững.

Trong đó, giai đoạn 2021 - 2030, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt khoảng 10%/năm, thu ngân sách địa bàn tăng khoảng 12%/năm; thu nhập bình quân đầu người khoảng 7.500 - 8.000 USD, tỉ lệ đô thị hóa đạt khoảng 40%...

"Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch sáp nhập thị xã Cửa Lò vào TP Vinh trong giai đoạn 2023 - 2025. Ngay bây giờ, lãnh đạo tỉnh phải bắt tay vào làm quyết liệt, để tỉnh Nghệ An đột phá, phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với vai trò, vị trí chiến lược và tiềm năng, lợi thế của vùng", Phó thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Một góc TP Vinh nhìn từ trên cao.

Được biết, ngoài thị xã Cửa Lò, toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số 9 xã gồm Khánh Hợp, Nghi Thịnh, Nghi Trường, Nghi Thạch, Nghi Xuân, Nghi Phong, Phúc Thọ, Nghi Thái và Nghi Vạn của huyện Nghi Lộc, với khoảng 71 km2, dân số 76.000 cũng sáp nhập về TP Vinh.

Sau sáp nhập, tổng diện tích TP Vinh hơn 205 km2 với khoảng hơn 482.000 dân.

Theo quy hoạch Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Nghệ An sẽ hình thành và phát triển bốn hành lang kinh tế và 6 trung tâm đô thị.

Hành lang kinh tế ven biển gắn với trục quốc lộ 1, cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đường ven biển, đường sắt quốc gia và đường biển; hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh; hành lang kinh tế quốc lộ 7A; hành lang kinh tế quốc lộ 48A; trong đó phát triển hành lang kinh tế ven biển là trọng tâm.

6 trung tâm đô thị: đô thị Vinh mở rộng, đô thị Hoàng Mai (phát triển gắn với Quỳnh Lưu), đô thị Thái Hòa (phát triển gắn với Nghĩa Đàn), đô thị Diễn Châu, đô thị Đô Lương, đô thị Con Cuông.

Nguyễn Nam

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/dia-phuong/nghe-an-sap-nhap-cua-lo-vao-tp-vinh-truoc-nam-2025-d198735.html