Nghệ An: Phát hiện 140/192 doanh nghiệp, tổ hợp khai thác mỏ trái phép

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT- Tổ công tác đặc biệt của Công an Nghệ An vừa phát hiện 140/192 doanh nghiệp, tổ hợp khai thác trái khoáng sản chủ yếu là đá trắng và thiếc, trong đó có 68 doanh nghiệp, tổ hợp khai thác thiếc.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=128089&sub=67&top=40