'Nghệ An phải phát triển nhanh hơn các tỉnh khác, sớm tự cân đối thu chi'

'Mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra cho tỉnh rất cao, với yêu cầu, kỳ vọng lớn. Tỉnh phải phấn đấu trở thành trung tâm phát triển của vùng Bắc Trung bộ trên nhiều mặt, đòi hỏi Nghệ An phải phát triển nhanh hơn các tỉnh khác, tiến tới tự cân đối thu chi, đóng góp cho cả nước...', Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tại hội thảo "Phát triển Nghệ An đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết 26 - NQ/TW"

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh: Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đã được triển khai thực hiện trong 3 năm, tạo sự chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực ở Nghệ An. Nghị quyết đã tạo ra nhận thức mới, quyết tâm mới của cả hệ thống chính trị và nhân dân, cùng quyết tâm xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh hơn.

'Nghệ An phải phát triển nhanh hơn các tỉnh khác, sớm tự cân đối thu chi' - Ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí Thư Tỉnh ủy nhấn mạnh hội thảo có ý nghĩa rất quan trọng.

Tuy nhiên, mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra cho tỉnh rất cao, với yêu cầu, kỳ vọng lớn. Tỉnh phải phấn đấu trở thành trung tâm phát triển của vùng Bắc Trung bộ trên nhiều mặt, đòi hỏi Nghệ An phải phát triển nhanh hơn các tỉnh khác, tiến tới tự cân đối thu chi, đóng góp cho cả nước. Tỉnh phải có những mô hình, hình mẫu trong các lĩnh vực kinh tế, dịch vụ tài chính – ngân hàng, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Song Nghệ An đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: Nguồn lực đầu tư của tỉnh có hạn, nhưng đầu tư còn thiếu tập trung, thứ tự ưu tiên chưa hoàn toàn hợp lý. Hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn thiện. Cảng biển, cảng hàng không, hệ thống giao thông, hạ tầng điện, nước, công nghệ thông tin chưa đáp ứng được yêu cầu thu hút đầu tư để phát triển. Vị trí địa lý, khí hậu không thuận lợi. Vùng miền Tây rộng lớn nhưng trình độ phát triển còn hạn chế, dân trí chưa cao. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh còn chậm. Nguồn nhân lực chất lượng cao ở nhiều lĩnh vực còn thiếu …

'Nghệ An phải phát triển nhanh hơn các tỉnh khác, sớm tự cân đối thu chi' - Ảnh 2

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Thời gian qua, với sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị và nhân dân Nghệ An, kinh tế, xã hội Nghệ An đã có nhiều chuyển mình rõ nét. Tuy nhiên, trên tinh thần cầu thị, Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực sự mong muốn lắng nghe những kinh nghiệm, ý tưởng để cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng, để tổ chức thực hiện hiệu quả hơn nữa Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị. Đây là cơ hội để tỉnh tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, để có thêm nhiều cơ sở khoa học và thực tiễn để phát triển tầm nhìn, tiếp tục hoạch định chính sách và phương hướng phát triển đúng đắn; tìm ra các giải pháp đột phá, giúp tỉnh vươn lên nhanh, bền vững.

'Nghệ An phải phát triển nhanh hơn các tỉnh khác, sớm tự cân đối thu chi' - Ảnh 3

Nhà máy chế biến gỗ Nghệ An giai đoạn I với tổng mức đầu tư hơn 100 triệu USD đã đi vào hoạt động (Ảnh: Đức Anh)

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn diễn đàn sẽ được tổ chức hằng năm, trở thành diễn đàn quan trọng để các nhà nghiên cứu, cán bộ lão thành, công chức, doanh nhân, công nhân và các tầng lớp nhân dân có thể đóng góp ý kiến cho Nghệ An phát triển. Tỉnh cũng tổ chức các diễn đàn tương tự trên Báo Nghệ An, Cổng thông tin điện tử tỉnh để tất cả mọi người có thể đóng góp ý kiến. Đây cũng là dịp để tỉnh, cán bộ đảng viên cập nhật thông tin trong và ngoài nước để có sự điều chỉnh phù hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

[gg_video]303[/gg_video]

Đinh Nguyệt - Phan Minh (Ghi)