Nghệ An: Nhiều thôn xóm vẫn bị nước lũ cô lập

Tại một số xã, sau khi nước rút, nông dân tranh thủ ra đồng thu hoạch lúa mùa muộn nhưng năng suất, chất lượng đều giảm.

Sau đây là một số hình ảnh PV ghi lại tại một số xã của huyện Hưng Nguyên, một trong những huyện chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ những ngày qua:

Nghệ An: Nhiều thôn xóm vẫn bị nước lũ cô lập - Ảnh 1

Nghệ An: Nhiều thôn xóm vẫn bị nước lũ cô lập - Ảnh 2

Nghệ An: Nhiều thôn xóm vẫn bị nước lũ cô lập - Ảnh 3

Nghệ An: Nhiều thôn xóm vẫn bị nước lũ cô lập - Ảnh 4

Nghệ An: Nhiều thôn xóm vẫn bị nước lũ cô lập - Ảnh 5

Nghệ An: Nhiều thôn xóm vẫn bị nước lũ cô lập - Ảnh 6

Nghệ An: Nhiều thôn xóm vẫn bị nước lũ cô lập - Ảnh 7

Nghệ An: Nhiều thôn xóm vẫn bị nước lũ cô lập - Ảnh 8

Nghệ An: Nhiều thôn xóm vẫn bị nước lũ cô lập - Ảnh 9

Nghệ An: Nhiều thôn xóm vẫn bị nước lũ cô lập - Ảnh 10

Nghệ An: Nhiều thôn xóm vẫn bị nước lũ cô lập - Ảnh 11

Nghệ An: Nhiều thôn xóm vẫn bị nước lũ cô lập - Ảnh 12

Nghệ An: Nhiều thôn xóm vẫn bị nước lũ cô lập - Ảnh 13

Nghệ An: Nhiều thôn xóm vẫn bị nước lũ cô lập - Ảnh 14

Nghệ An: Nhiều thôn xóm vẫn bị nước lũ cô lập - Ảnh 15