Nghệ An mong nhận được nhiều ý kiến, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội

Cuộc Hội thảo “Phát triển Nghệ An đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết 26 – NQ/TW của Bộ Chính trị” do UBND tỉnh phối hợp với Viện Kinh tế Việt Nam tổ chức được khai mạc vào sáng 29/10 tại TP Vinh với nhiều kỳ vọng vào các ý kiến của các nhà khoa học, nghiên cứu.

Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đường- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; PGS.TS Trần Đình Thiên – Viện Trưởng Viện Kinh tế Việt Nam; Đỗ Nhất Hoàng - Cục trưởng Cục đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch - Đầu tư.

Dự Hội thảo có các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, các Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng trên 200 đại biểu là nhà nghiên cứu, nhà khoa học, chuyên gia các lĩnh vực kinh tế - xã hội của cả nước.

» Các chuyên gia, nhà khoa học 'hiến kế' giúp Nghệ An phát triển

Toàn cảnh hội thảo.

Trong lời đề dẫn hội thảo, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường nhấn mạnh: Quá trình thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, tỉnh Nghệ An đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, triển khai các chương trình hành động ở 21 huyện, thành, thị gắn với chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương. Các nội dung, mục tiêu cũng được Tỉnh ủy đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 để chỉ đạo triển khai thực hiện.

3 năm thực hiện Nghị quyết, Nghệ An phối hợp chặt chẽ với tỉnh Thanh Hóa lập quy hoạch vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ, gắn kết về mặt không gian Khu công nghiệp Hoàng Mai và Đông Hồi của Nghệ An với Khu Kinh tế Nghi Sơn của Thanh Hóa; phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh lập quy hoạch vùng Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh thành vùng kinh tế trọng điểm theo định hướng của Nghị quyết 26-NQ/TW, đồng thời triển khai nhiều dự án trọng điểm. Các địa phương như: Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương đã quan tâm hỗ trợ, phối hợp, vận động các doanh nghiệp lớn đầu tư vào Nghệ An, như: VSIP, Tập đoàn Tôn Hoa Sen... tạo việc làm cho hàng nghìn lao động và đóng góp vào ngân sách tỉnh hàng nghìn tỷ đồng...

Các đồng chí chủ trì cuộc hội thảo.

Thu hút đầu tư trong ba năm 2014-2016 đạt cao, với 301 dự án/148.834 tỷ đồng vốn đăng ký, bằng 2,5 lần giai đoạn 2011-2013.

Tỉnh đã tập trung khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) 3 năm 2014-2016 tăng bình quân 7,59%, cao hơn tốc độ tăng trưởng của 3 năm 2011-2013 (5,54%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, năm 2016 so với 2013 thì tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng tăng từ 29,20% lên 31,69%, khu vực nông lâm ngư nghiệp giảm từ 28,68% xuống 26,46%, khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng khá cao 41,86%. Thu nhập bình quân đầu người tăng khá nhanh: năm 2013 đạt 22,96 triệu đồng/người, năm 2014 đã tăng lên đạt 26 triệu đồng/người; năm 2015 đạt 29 triệu đồng/người; năm 2016 ước đạt 31 triệu đồng (gấp 1,4 lần so với năm 2013).

Khoảng 200 đại biểu là các nhà khoa học, nghiên cứu, chuyên gia trên các lĩnh vực tham gia hội thảo.

Tuy nhiên trong tình hình khó khăn chung của cả nước, sự tăng trưởng của Nghệ An chưa thực sự bền vững. Chính vì vậy, việc tìm những giải pháp để đưa kinh tế - xã hội tỉnh phát triển hơn nữa trong thời gian tới là yêu cầu vừa có tính cấp bách, vừa lâu dài.

"Chính vì vậy, tỉnh Nghệ An mong muốn nhận được nhiều ý kiến hiến kế của các nhà khoa học, việc nghiên cứu, các chuyên gia để giúp tỉnh khắc phục những khó khăn, đề xuất các giải pháp để thực hiện thành công Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020". Đồng chí Nguyễn Xuân Đường nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường nhấn mạnh tại cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các đại biểu đóng góp những giải pháp, tập trung vào 3 lĩnh vực:

Thứ nhất: Đánh giá những kết quả Nghệ An đã đạt được, những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm qua 3 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị trên tất cả các lĩnh vực;

Thứ hai: Tiếp tục phân tích các thuận lợi, khó khăn; những vấn đề đặt ra của Nghệ An trong quá trình phát triển, nhất là từ nay đến năm 2020.

Thứ ba: Đóng góp,“hiến kế” những giải pháp đột phá để thực hiện Nghị quyết trên tất cả các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện thắng lợi các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Nghệ An đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết 26 của Bộ chính trị đã đề ra.

Báo Nghệ An tiếp tục cập nhật thông tin về hội thảo

Nguyên Sơn