Nghệ An: Lệ phí đăng ký kinh doanh cơ bản được giữ nguyên

Chiều 8/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Xuân Đại – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, UBND tỉnh họp để nghe và cho ý kiến dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Cùng dự có đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan.

Nghệ An: Lệ phí đăng ký kinh doanh cơ bản được giữ nguyên - Ảnh 1

Toàn cảnh buổi làm việc.

Hiện nay, việc thu, nộp lệ phí cấp GCN đăng ký kinh doanh trên địa bàn được thực hiện theo Nghị quyết số 221 ngày 18/6/2008 của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XV.

Ngày 25/11/2015, Quốc hội thông qua và ban hành Luật phí và lệ phí có hiệu lực từ ngày 1/1/2017. Theo đó, dự thảo quy định mức thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh, phí cung cấp thông tin về ĐKKD trên địa bàn lần này nhằm bảo đảm quy định tại Luật phí và lệ phí, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các quy định liên quan, đồng thời thống nhất áp dụng thực hiện mức thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh ngay sau khi Luật phí và lệ phí có hiệu lực thi hành.

Nghệ An: Lệ phí đăng ký kinh doanh cơ bản được giữ nguyên - Ảnh 2

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại chủ trì buổi làm việc.

Đối tượng chịu lệ phí ĐKKD, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh gồm: HTX, liên hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công; cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hóa thông tin được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác.

Nghệ An: Lệ phí đăng ký kinh doanh cơ bản được giữ nguyên - Ảnh 3

Lãnh đạo sở KH&ĐT trình bày dự thảo nghị quyết về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Riêng hộ kinh doanh cá thể đang áp dụng quy định về thu phí, lệ phí đăng ký kinh doanh và cung cấp thông tin về ĐKKD tại Thông tư 176/2011/TT-BTC chờ khi có quy định mới của Bộ Tài chính về loại hình này, Sở KH&ĐT sẽ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung.

Nghệ An: Lệ phí đăng ký kinh doanh cơ bản được giữ nguyên - Ảnh 4

HTX là một trong những đối tượng chịu lệ phí ĐKKD của dự thảo (Trong ảnh: HTX bò sữa Nghĩa Hợp - Tân Kỳ. Ảnh tư liệu Báo Nghệ An.)

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các sở ngành liên quan, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại cơ bản thống nhất với dự thảo đề án, đề nghị Sở KH&ĐT chỉnh sửa, hoàn thiện đề án theo góp ý của các ngành liên quan, trình cuộc họp chuyên đề UBND tỉnh sắp tới.

Đồng chí nhấn mạnh, dự thảo Nghị quyết lần này cơ bản không tăng các khoản thu lệ phí đăng ký kinh doanh nhằm thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với thành phần kinh tế tập thể, phù hợp với khả năng đóng góp của người nộp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý nhà nước về phí, lệ phí.

Thu Huyền